top of page
control_kl.png

[Quality Control.]

Een bewust proces van zelfcontrole is kwaliteitsbewaking waarbij aan de hand van vooraf gestelde normen de feitelijke situatie regelmatig getoetst worden. Middels de continu verbeter cyclus, wat een must is bij ISO certificeringen, kan er een wisselwerking bewerkstelligd worden. Hoe beter de kwaliteitsbewaking, hoe professioneler de organisatie en omgekeerd.

Certificering is niet per definitie noodzakelijk voor kwaliteitsbewaking

[Nulmeting.]

Met een nulmeting bepalen we de situatie en stellen we met elkaar een norm waar we minimaal aan willen voldoen. Het kan ook al bepaald zijn door normen waaraan voldaan dient te worden. Separaat bepalen we doelstellingen. De informatie stellen we veilig in onze digitale tool en maken inzichtelijk waar trends zitten om continu verbeteren te bewerkstelligen.

[Audits.]

We gebruiken audits als tool om te toetsen waar we staan ten opzichte van de gestelde norm. Risico gebieden in processen worden in kaart gebracht en zijn input voor een plan van aanpak. Er wordt tijd gereserveerd voor het uitvoeren van het plan van aanpak en de volgende audit wordt gepland. 

De continuïteit van het audit proces helpt de kwaliteit naar een hoger nvieau

[Digitale tool.]

Door het digitaliseren van de audits worden rapportages geautomatiseerd. Automatisering in deze betekend eenvoudig en snel inzicht in resultaten zodat adequaat (bij)sturen op continu verbeteren kinderspel   wordt.

 

Door de automatisering op continu verbeteren ontstaat er tijdwinst. 

Tijdwinst geeft meer verbeterruimte

en dat heeft als gevolg medewerkerstevredenheid en niet te vergeten klanttevredenheid. 

Quality Control is de sleutel tot continu verbeteren van je organisatie

bottom of page