top of page
ruudsterqualitycontrollogo.png
Werknemers met veiligheidsvesten

INTERNE AUDITS.

Systemen, processen en workflows

Onze missie.

Het waarborgen van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu voor iedere medewerker en elke organisatie in Nederland waardoor men met plezier veilig en gezond kan werken. 

Keuren.

Aansprakelijkheid bij ongevallen kunnen zoveel mogelijk beperkt worden door de keuringen van de arbeidsmiddelen op orde te hebben. Daarmee kan er aangetoond worden dat er 'veilige' arbeidsmiddelen beschikbaar worden gesteld.

Inspecties.

Werkplekinspecties zijn een hulpmiddel om de werkomgeving en werkwijze gezond en veilig te houden en waar mogelijk te bevorderen. 

Audits.

Met een systematische en periodieke controle bepalen we of de gang van zaken binnen een organisatie overeenkomt met de normen, standaarden of doelen die op papier staan.

Merlin Management Systeem.

De keuringen, inspecties en audits worden bijgehouden in ons MMS. De resultaten worden automatisch gemonitord en middels rapportages vind er analyse plaats. Wij ondersteunen jullie met een continu verbeterproces en borgen de PDCA cyclus.

bottom of page